»Tilbake til Lydighet
LP Kl. I, Tex

ØEVHK, Sandeid 23.03.13

KL I

Nr. Øvelse:

Kar:

Kof:

Poeng:

Komment
1 Visning av tenner 10 1 10  
2

Fellesdekk 2 min.

10 3 30  
3 Lineføring 9 3 27  
4 Dekk fra holdt 10 2 20  
5 Innkalling fra sitt 10 2 20  
6 Stå under marsj 8,5 2 17  
7 Hopp over hinder 9 2 18  
8 Kontroll over hunden på avstand 9 2 18  
9 Helhets inntrykk       10 3 30  
Sum poeng   190  
Premie 1.
  Nr/antall møtt i klassen 1/9  
Dommer: Bjørn Ivar Svendsen